Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα.

Deutsch 57 Suomi 1 Polski 10

  • - - - 8481209020 80: που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - 8481209090 80: Άλλες