Άλλες / Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα.

Čeština 2 Deutsch 21 Français 1 Magyar 3 Nederlands 1 Polski 2 Slovenščina 2

  • - - - - - 8481805910 80: Κρουνός ρύθμισης αέρα αποτελούμενος από κινητήρα βήματος και βαλβίδα κρουνού, για τη ρύθμιση της βραδυπορείας στους κινητήρες ψεκασμού καυσίμου
  • - - - - - 8481805920 80: Βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης, για ενσωμάτωση σε εμβολοφόρους συμπιεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος αυτοκινήτων
  • - - - - - 8481805990 80: Άλλα