Άλλα όργανα και συσκευές / Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες.

Čeština 1 Deutsch 63 Français 2 Slovenčina 1

  • - - 9018901000 80: Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
  • - - 9018902000 80: Ενδοσκόπια
  • - - 9018903000 80: Τεχνητοί νεφροί
  • - - 9018904000 80: Συσκευές διαθερμίας
  • - - 9018905000 80: Συσκευές μετάγγισης και έγχυσης
  • - - 9018906000 80: Όργανα και συσκευές αναισθησίας
  • - - 9018907500 80: Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων
  • - - 9018908400 80 (0/2) : Άλλα