Από άλλες πλαστικές ύλες / Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού.

Čeština 3 Deutsch 9 Français 3 Magyar 1 Italiano 1 Nederlands 10 Polski 4 Slovenščina 1

  • - - 3918900010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 3918900090 80: Άλλοι