Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4.

  • - - - 5211520010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - 5211520090 80: Άλλα