Καπνά dark air cured / Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων.

Deutsch 3 Svenska 2

  • - - - 2401207010 80: έστω και κομμένα σε κανονική μορφή,με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 Eur ανά 100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00
  • - - - 2401207090 80: Άλλα