Φεστούκας (fétuque) / Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά.

  • - - - 1209231100 80: Φεστούκας της λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.)
  • - - - 1209231500 80: Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.)
  • - - - 1209238000 80: Άλλων