Άλλα αμπαλόνια (Haliotis spp.).

  • - - - 0307870010 80: Καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, όχι άλλως παρασκευασμένα
  • - - - 0307870090 80: Άλλα