Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες.

Čeština 4

  • - - - 0810902010 80: Kόκκινη πιταχάγια ή dragon fruit
  • - - - 0810902090 80: Άλλα