Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA.

Français 1

  • - - - 8502206010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8502206090 80: Άλλα