Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.).

  • - - - 1209251000 80: Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.)
  • - - - 1209259000 80: Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.)