Μερλούκιοι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi).

  • - - - - - 0303661210 80: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - - 0303661290 80: Άλλα