Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus).

  • - - - 0305620020 10: Που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - 0305620020 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
  • - - - - 0305620025 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
  • - - - - 0305620029 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus
  • - - - 0305620050 10: Άλλοι
  • - - - - 0305620050 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua
  • - - - - 0305620060 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus ogac
  • - - - - 0305620090 80: Μπακαλιάροι του είδους Gadus macrocephalus