Ουρές καραβίδων / Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.).

  • - - - - 0306111010 80: που προορίζονται για μεταποίηση
  • - - - - 0306111090 80: Άλλα