Γαρίδες ψυχρών υδάτων (Pandalus spp., Crangon crangon).

  • - - - 0306351000 10: Γαρίδες γκρίζες του είδους (Crangon crangon)
  • - - - - 0306351000 80: Νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
  • - - - - 0306355000 80: Άλλες
  • - - - 0306359000 80 (12/0) : Άλλες