Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus).

Polski 1

  • - - - - 0305493010 80: του είδους Scomber scombrus
  • - - - - 0305493090 80: Άλλα