Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.).

  • - - - 4407211000 80: Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα
  • - - - 4407219100 10: Άλλη
  • - - - - 4407219100 80: Πλανισμένη
  • - - - - 4407219900 80: Άλλη