ΑΖΩΤΟ.

АЗОТ 17 DUSÍK 1 NITROGEN 13 STICKSTOFF 100 NITROGEN 58 NITROGENO 5 TYPPI 1 AZOTE 62 NITROGÉN 1 AZOTO 1 AZOTAS 39 STIKSTOF 24 AZOT 22 AZOT 11 DUSÍK 15 DUŠIK 3

Οργανό – βιολογικό λίπασμα το οποίο παρασκευάζεται…

Οργανό – βιολογικό λίπασμα το οποίο παρασκευάζεται με ζύμωση οργανικών φυτικών πρώτων υλών μαζί με υπόστρωμα βακτηρίων.

Περιέχει οργανικές και ανόργανες μορφές Αζώτου(Ν), Φωσφόρου(Ρ) και Καλλίου (Κ), καθώς και ιχνοστοιχεία όπως Μαγνήσιο, Σίδηρο, Μαγγάνιο, Χαλκό, Κοβάλτιο κ.α.

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι χημικά πρόσθετα αλλά υφίστανται ως εκ της φύσης του ίδιου του υλικού.

Έχει όψη και υφή χώματος και συσκευάζεται σε σακούλια των 40L. Εφαρμόζεται κατά ή πριν την μεταφύτευση και κατά την προετοιμασία του εδάφους για φύτευση ή σπορά.

Ενσωματώνεται στο χώμα σε ορισμένη ποσότητα ανά τετραγωνικό εδάφους.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΙΟ ΑΖΩΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το προϊόν είναι εργαστηριακή συσκευή (μικρή…

Το προϊόν είναι εργαστηριακή συσκευή (μικρή κλίβανος) η οποία χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και ανάπτυξη ανθρωπίνων εμβρύων.

Διαθέτει μονάδα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας και μονάδα παροχής αερίου μείγματος CO2,/O2/N2 ώστε να διατηρείται το επιθυμητό περιβάλλον για την ανάπτυξη.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΖΩΤΟ