ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ.

TRANSPONDERE 1 TRANSPONDERS 7 TRANSPONDEDOR 1 TRANSPONDEUR 10 IMPULZUSÁTVIVŐ 1 TRANSPONDERS 3 TRANSPONDERY 4 TRANSPONDER 5

Αναμεταδότης (transponder)σε περίβλημα από…

αναμεταδοτησ

Αναμεταδότης (transponder)σε περίβλημα από πλαστική ύλη, διαστάσεων 69x40x23 mm και βάρους 30 g, που προορίζεται για τοποθέτηση στο εσωτερικό του παρμπρίζ ενός οχήματος.

Λειτουργεί με μπαταρία και περιλαμβάνει κεραία, μνήμη flash 32 kbyte, CPU 8 MHz και μηχανισμό ηχητικής ειδοποίησης (sound buzzer).

Διαθέτει ολισθαίνουσα βάση (slide-in) με κολλητική ταινία για την προσκόλληση και αφαίρεση από το παρμπρίζ του οχήματος, που χρησιμεύει και ως διάταξη ανίχνευσης αφαίρεσης (remove detector).

Η αποθήκευση των κωδικών ασφαλείας (Security Keys) γίνεται με τη χρήση SAM (Secure Access Module).

Η συσκευή χρησιμοποιείται για την αυτόματη καταχώρηση και αναγνώριση οχημάτων και τη χρέωση επιβαρύνσεων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση πιστοποιητικών DES (Data Encryption Standard), όπως κατά τη διέλευση από σταθμούς διοδίων ή σε χώρους στάθμευσης, ή για τον έλεγχο πρόσβασης.

Λειτουργεί σε κάθε τέτοια εφαρμογή που υποστηρίζει πρότυπο CEN 5,8 GHz DSRC (Dedicated Short Range Communication).

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ