ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ОТ КАУЧУК 3 Z KAUČUKU 189 AF GUMMI 8 AUS KAUTSCHUK 10294 OF RUBBER 2562 DE CAUCHO 78 KUMISTA 4 DE CAOUTCHOUC 1169 GUMIBÓL 20 IN GOMMA 55 NO GUMIJAS 2 VAN RUBBER 959 Z KAUCZUKU 18 DE BORRACHA 4 DIN CAUCIUC 22 Z KAUČUKU 20 IZ KAVČUKA 3 AV GUMMI 118

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από…

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης.

Τα συγκεκριμένα επίσωτρα έχουν κωδικούς «TRY 66» και «TRY 88» και χρησιμοποιούνται σε θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης τύπου EE-9 Cascavel.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΕΟΣ