ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ОТ КАУЧУК 3 Z KAUČUKU 234 AF GUMMI 8 AUS KAUTSCHUK 10952 OF RUBBER 2664 DE CAUCHO 88 KUMISTA 4 DE CAOUTCHOUC 1263 GUMIBÓL 25 IN GOMMA 66 NO GUMIJAS 2 VAN RUBBER 979 Z KAUCZUKU 21 DE BORRACHA 4 DIN CAUCIUC 22 Z KAUČUKU 21 IZ KAVČUKA 3 AV GUMMI 130

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από…

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης.

Τα συγκεκριμένα επίσωτρα έχουν κωδικούς «TRY 66» και «TRY 88» και χρησιμοποιούνται σε θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης τύπου EE-9 Cascavel.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΕΟΣ