ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ОТ КАУЧУК 3 Z KAUČUKU 181 AF GUMMI 4 AUS KAUTSCHUK 10154 OF RUBBER 2543 DE CAUCHO 76 KUMISTA 4 DE CAOUTCHOUC 1130 GUMIBÓL 20 IN GOMMA 54 NO GUMIJAS 2 VAN RUBBER 924 Z KAUCZUKU 17 DE BORRACHA 4 DIN CAUCIUC 22 Z KAUČUKU 20 IZ KAVČUKA 3 AV GUMMI 116

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από…

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης.

Τα συγκεκριμένα επίσωτρα έχουν κωδικούς «TRY 66» και «TRY 88» και χρησιμοποιούνται σε θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης τύπου EE-9 Cascavel.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΕΟΣ