ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ОТ КАУЧУК 3 Z KAUČUKU 239 AF GUMMI 8 AUS KAUTSCHUK 11013 OF RUBBER 2665 DE CAUCHO 90 KUMISTA 4 DE CAOUTCHOUC 1289 GUMIBÓL 26 IN GOMMA 66 NO GUMIJAS 2 VAN RUBBER 982 Z KAUCZUKU 21 DE BORRACHA 4 DIN CAUCIUC 22 Z KAUČUKU 21 IZ KAVČUKA 3 AV GUMMI 135

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από…

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης.

Τα συγκεκριμένα επίσωτρα έχουν κωδικούς «TRY 66» και «TRY 88» και χρησιμοποιούνται σε θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης τύπου EE-9 Cascavel.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΕΟΣ