ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ОТ КАУЧУК 3 Z KAUČUKU 201 AF GUMMI 8 AUS KAUTSCHUK 10364 OF RUBBER 2612 DE CAUCHO 80 KUMISTA 4 DE CAOUTCHOUC 1195 GUMIBÓL 20 IN GOMMA 55 NO GUMIJAS 2 VAN RUBBER 973 Z KAUCZUKU 20 DE BORRACHA 4 DIN CAUCIUC 22 Z KAUČUKU 21 IZ KAVČUKA 3 AV GUMMI 120

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από…

Καινούρια επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης.

Τα συγκεκριμένα επίσωτρα έχουν κωδικούς «TRY 66» και «TRY 88» και χρησιμοποιούνται σε θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης τύπου EE-9 Cascavel.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΝΕΟΣ