ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ.

Προϊόν πάχους 3,2 mm, που φέρει στις δύο…

Προϊόν πάχους 3,2 mm, που φέρει στις δύο εξωτερικές του πλευρές φύλλο χαρτιού πάχους 0,1mm (η εξωτερική πλευρά του οποίου είναι επιχρισμένη ανόργανα με CaCO3).

Μεταξύ των δύο φύλλων χαρτιού παρεμβάλλεται πλαστικό πολυστυρένιο που κολλάται πάνω στο χαρτί με την παρουσία ΡΕ (πολυαιθυλενίου) και PVA πολύ(βινυλαλκοόλης).

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την κατασκευή μακετών και το πάχος του μπορεί να ποικίλει από 3mm έως 10mm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟ

Αντικείμενο σε μορφή τσάντας που είναι κατασκευασμένο…

Αντικείμενο σε μορφή τσάντας που είναι κατασκευασμένο από φύλλο πολυαιθυλενίου με κυψέλες από αέρα και από φύλλο πολυπροπυλενίου επιμεταλλωμένο με φύλλο αλουμινίου.

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των ποτών και των φαγητών στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ