ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ.

ОТ КАМЪК 21 Z KAMENE 7 AF STEN 5 AUS STEIN 44 OF STONE 79 KIVESTÄ 1 EN PIERRE 46 OD KAMENA 1 KŐBŐL 2 DI PIETRA 5 VAN STEEN 59 Z KAMIENIA 32 DIN PIATRĂ 7 Z KAMEŇA 2 IZ KAMNA 3 AV STEN 7

Πλάκες οι οποίες είναι κατασκευασμένες από…

απο πετρα; γυαλισμενοσ; χαλαζιασ

Πλάκες οι οποίες είναι κατασκευασμένες από 93% κρυστάλλους χαλαζία και 7% πολυμερές (QUARTZ STONES).

Η πέτρα πλένεται με οξύ και τα θραύσματα της αναμειγνύονται με το πολυμερές και μικρή ποσότητα χρώματος.

Η πιο πάνω επεξεργασία γίνεται υπό κενό και κάτω από ψηλή πίεση. Στη συνέχεια με αυτοματοποιημένη μέθοδο επιτυγχάνεται το ορθό πάχος και οι πλάκες τρίβονται και γυαλίζονται.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΑΖΙΑΣ