ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ.

БЕЗЖИЧЕН 6 BEZDRÁTOVÉ 109 TRÅDLØS 44 CORDLESS 39 SIN HILO, TELECOMUNICACION 10 JOHDOTON 47 SANS FIL 253 VEZETÉK NÉLKÜLI 30 SENZA FILO 5 BELAIDŽIAI 1 DRAADLOOS 720 SEM FIO 6 FĂRĂ FIR 1 BEZDROTOVÝ 10 BREZŽIČEN 4 TRÅDLÖS 79

Δέκτης (receiver) με ακουστικό για Ασύρματο…

Δέκτης (receiver) με ακουστικό για Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης. Το ακουστικό μπορεί και να αφαιρείται (removable) ώστε να χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου ακουστικά.

Ο δέκτης λειτουργεί με μπαταρία, αλλά για να μπορέσει να χρησιμοποιειθεί χρειάζεται και ο πομπός του.

Σε συνδυασμό με τον πομπό του, έχει εύρος συχνοτήτων 160 - 250 MHz, 3 μονοφωνικά κανάλια VHF, LED οθόνη για ένδειξη της μπαταρίας, ενσωματωμένη κεραία και διακόπτη καναλιών.

Η συσκευή περιλαμβάνει ακουστικό.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται στο Ασύρματο…

Προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται στο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης. Αποτελεί πομπό (transmitter) συνδεδεμένο με μικρόφωνο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί.

Ο πομπός λειτουργεί με μπαταρίες, αλλά για να μπορέσει να χρησιμοποιείθει χρειάζεται ο δέκτης του.

Ο πομπός αυτός επιτρέπει τη σύνδεσή σε ένα ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας και μεταδίδει την ομιλία ή άλλους ήχους μέσα στο δίκτυο.

Σε συνδυασμό με τον δέκτη του έχει εύρος συχνοτήτων 160 - 250 MHz, 3 μονοφωνικά κανάλια VHF, LED οθόνη για ένδειξη της μπαταρίας, ενσωματωμένη κεραία και διακόπτη καναλιών.

Η συσκευή περιλαμβάνει μικρόφωνο 3.5mm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Ολοκληρωμένο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης Το…

Ολοκληρωμένο Ασύρματο Σύστημα Ξενάγησης Το προϊόν αποτελείται από έναν πομπό (transmitter) με μικρόφωνο.

Μπορεί να περιέχει 1 μέχρι 50 δέκτες (receivers) με ακουστικά. Το μικρόφωνο και τα ακουστικά μπορούν να αφαιρεθούν.

Ο πομπός αλλά και οι δέκτες λειτουργούν με μπαταρία. Το πακέτο συμπεριλαμβάνει έναν πομπό με ένα μικρόφωνο και 20 μέχρι 50 δέκτες με 20 μέχρι 50 ακουστικά.

Στο σύστημα μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον τα διάφορα συστατικά (πομποί, δέκτες, μικρόφωνα, ακουστικά) ως ανταλλακτικά.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ