ΒΑΡΟΥΛΚΑ.

NAVIJÁKY 23 ZUGWINDE 107 WINCHES 54 TORNO ELEVADOR 2 VINTTURI 1 TREUIL 34 VERRICELLI 7 WCIĄGARKI 6 NAVIJAKY 1 VLEČNI VITLI 11 VINSCH 74

Εξοπλισμός από διάφορα μέρη - εξαρτήματα…

Εξοπλισμός από διάφορα μέρη - εξαρτήματα για την δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ταΐσματος και ποτίσματος πουλερικών.

Το σύστημα προσφέρεται ασυναρμολόγητο. Τα εξαρτήματα που αποτελούν το πιο πάνω σύστημα ομαδοποιούνται ως ακολούθως: (α) τα εξαρτήματα για το κύριο σύστημα όπως σιλό αποθήκευσης από γαλβανισμένο χάλυβα, μοτέρ, αισθητήρες, βαλβίδες τριπλής κατεύθυνσης, εξαρτήματα για την παροχή της τροφής, (β) τα εξαρτήματα για το σύστημα τροφοδοσίας όπως χοάνη, κινητήρα οδήγησης, αισθητήρα, ειδικές σωλήνες για ενσωμάτωση των δοχείων σίτισης, δοχεία σίτισης, τροχαλία, βαρούλκο ανύψωσης, συρματόσχοινα από χάλυβα διαφόρων μεγεθών, κουτί ελέγχου και (γ) τα εξαρτήματα για το σύστημα ποτίσματος όπως, βαλβίδα για τη ρύθμιση της πίεσης του νερού, σωλήνες για την γραμμή ποτίσματος, βαρούλκο, συρματόσχοινα από χάλυβα διαφόρων μεγεθών.

Η χωρητικότητα για κάθε δοχείο ταΐσματος είναι 50 πουλερικά ανά δοχείο και για κάθε θηλή ποτίσματος 12 πουλερικά ανά θηλή.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΡΟΥΛΚΑ