ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕ.

POMŮCKY PRO INVALIDY 7 HJÆLPEMIDLER TIL HANDICAPPEDE 5 AIDS FOR THE DISABLED 90 HULPMIDDELEN VOOR INVALIDEN 19 POMOCE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 25 APARELHO PARA DEFICIENTES 1 POMOCKY PRE INVALIDOV 15 HANDIKAPPHJÄLPMEDEL 25

Ειδική θεραπευτική συσκευή βάδισης και ισορροπίας…

Ειδική θεραπευτική συσκευή βάδισης και ισορροπίας με μερική φόρτιση βάρους. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, που δεν μπορούν να στηρίξουν το βάρος τους, που ο κορμός τους δεν έχει στήριξη και που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βοήθημα βάδισης.

Εξασφαλίζει την ανύψωση, στήριξη και την πιο αποτελεσματική βάδιση των ασθενών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ