ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕ.

Ειδική θεραπευτική συσκευή βάδισης και ισορροπίας…

Ειδική θεραπευτική συσκευή βάδισης και ισορροπίας με μερική φόρτιση βάρους. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, που δεν μπορούν να στηρίξουν το βάρος τους, που ο κορμός τους δεν έχει στήριξη και που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βοήθημα βάδισης.

Εξασφαλίζει την ανύψωση, στήριξη και την πιο αποτελεσματική βάδιση των ασθενών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ