ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ.

PRO ODPADNÍ VODY (SPLAŠKY) 23 PARA AGUAS RESIDUALES 1 JÄTEVETTÄ VARTEN 1 PER ACQUE REFLUE 3 VOOR AFVALWATER 1 DO ŚCIEKÓW 12

Κάλυμμα υπόγειων φρεατίων υδροστομίου πυρόσβεσης.…

Κάλυμμα υπόγειων φρεατίων υδροστομίου πυρόσβεσης. Το υλικό κατασκευής είναι φαιός χυτοσίδηρος (grey cast iron).

Το καθαρό άνοιγμα του τελάρου είναι 230mm X 380mm και το βάθος του 125mm. Το βάρος του είναι 54Kg.

Τα τελάρα και καπάκια αυτά συνήθως εγκαθίστανται στο δρόμο και φέρουν την επιγραφή "FH" που σημαίνει FIRE HYDRANT.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΥΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Καλύματα υπονόμου από ελατό χυτοσίδηρο κατασκευασμένα…

καλυμματα; απο χυτοσιδηρο; ελατοσ; για αποχετευσεισ

Καλύματα υπονόμου από ελατό χυτοσίδηρο κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν θερμώ όλκιμο χυτοσίδηρο (Ductile cast iron).

Αποτελείται από το καπάκι και το πλαίσιο που εφαρμόζει.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΕΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ