ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ.

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЧВАТА 1 PRO ZLEPŠENÍ PŮDY 4 FÜR DIE BODENVERBESSERUNG 3 FOR SOIL IMPROVEMENT 7 PARA ENRIQUECIMIENTO DEL SUELO 1 POUR L'ENRICHISSEMENT DE LA TERRE 1 TALAJJAVÍTÁSHOZ 1 DIRVOS PAGERINIMUI 2 AUGSNES UZLABOŠANAI 5 VOOR BODEMVERBETERING 9 DO ULEPSZANIA ZIEMI 3 PARA MELHORAMENTO DE SOLO 1 ZA IZBOLJŠANJE ZEMLJE 1

Προϊόν υπό μορφή κόκκων (μέγεθος κόκκων 2-5mm),…

Προϊόν υπό μορφή κόκκων (μέγεθος κόκκων 2-5mm), χρώματος γαιώδους. Χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό εδάφους για την ανάπτυξη των φυτών.

Το προϊόν έχει την ακόλουθη σύνθεση: άμορφη silica 95% και διοξείδιο του πυριτίου 5%. Eίναι ορυκτής προέλευσης, αποτελούμενο από μίγμα χαλαζία (SiO2) και νοντρονίτη (είδος αργίλου) και έχει υποστεί την κατεργασία της κοκκοποίησης.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΟΡΥΚΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οργανό – βιολογικό λίπασμα το οποίο παρασκευάζεται…

Οργανό – βιολογικό λίπασμα το οποίο παρασκευάζεται με ζύμωση οργανικών φυτικών πρώτων υλών μαζί με υπόστρωμα βακτηρίων.

Περιέχει οργανικές και ανόργανες μορφές Αζώτου(Ν), Φωσφόρου(Ρ) και Καλλίου (Κ), καθώς και ιχνοστοιχεία όπως Μαγνήσιο, Σίδηρο, Μαγγάνιο, Χαλκό, Κοβάλτιο κ.α.

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι χημικά πρόσθετα αλλά υφίστανται ως εκ της φύσης του ίδιου του υλικού.

Έχει όψη και υφή χώματος και συσκευάζεται σε σακούλια των 40L. Εφαρμόζεται κατά ή πριν την μεταφύτευση και κατά την προετοιμασία του εδάφους για φύτευση ή σπορά.

Ενσωματώνεται στο χώμα σε ορισμένη ποσότητα ανά τετραγωνικό εδάφους.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΛΙΟ ΑΖΩΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ