ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.

PRO KANCELÁŘE 11 FOR OFFICES 29 TOIMISTOJA VARTEN 1 POUR BUREAUX 12 BIROJIEM 1 VOOR KANTOREN 60 DLA BIUR 8 FÖR KONTOR 21

Μεγάλο Box File κατασκευαασμένο από χαρτόνι,…

Μεγάλο Box File κατασκευαασμένο από χαρτόνι, στο οποίο τοποθετούνται φύλλα χαρτιού Α4. Στο εσωτερικό μέρος υπάρχει μηχανισμός στερέωσης των φύλλων χαρτιού.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Κουτί κατασκευασμένο από χαρτόνι(box file)με…

Κουτί κατασκευασμένο από χαρτόνι(box file)με μεταλλικό μηχανισμό συγκράτησης και αποθήκευσης εγγράφων στο εσωτερικό μέρος.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Επιφάνεια τοποθέτησης χαρτιού για να διευκολύνεται…

Επιφάνεια τοποθέτησης χαρτιού για να διευκολύνεται το γράψιμο. Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και στο πάνω μέρος της μιας επιφάνειας υπάρχει μηχανισμός στερέωσης των φύλλων χαρτιού.

Έχει τη δυνατότητα να κλείνει.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

Επιφάνεια τοποθέτησης χαρτιού για να διευκολύνεται…

Επιφάνεια τοποθέτησης χαρτιού για να διευκολύνεται το γράψιμο. Είναι κατασκευασμένο από πλαστικό και στο πάνω μέρος υπάρχει μηχανισμός στερέωσης των φύλλων χαρτιού.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ