ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

PRO ENERGII 7 FÜR ENERGIE 5 FOR ENERGY 25 ENERGIAN SAANTIA VARTEN 1 POUR L'ÉNERGIE 6 PER ENERGIA 6 VOOR ENERGIE 27 DO ENERGII 1 PARA ENERGIA 1 PENTRU ENERGIE 1

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία…

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία που βασίζεται στη χρήση του μονοκρυσταλλικού πυριτίου, τάσης 43.5 V, που αποδίδει ισχύ 395 Watt.

Το είδος θα αποστέλλεται από την Κίνα.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ. ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία…

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τεχνολογία που βασίζεται στη χρήση του μονοκρυσταλλικού πυριτίου (mono PERC), τάσης 39.3V, που αποδίδει ισχύ 365 Watt.

Το είδος θα αποστέλλεται από την Κίνα

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ. ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο λεπτού υμενίου, που…

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο λεπτού υμενίου, που χρησιμοποιεί τεχνολογία που βασίζεται στη χρήση του τελλουριούχου καδμίου, τάσης 69,3V, που αποδίδει ισχύ 115 Watt.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ. ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο λεπτού υμενίου, που…

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο λεπτού υμενίου, που χρησιμοποιεί τεχνολογία που βασίζεται στη χρήση του τελλουριούχου καδμίου, τάσης 70,1V, που αποδίδει ισχύ 117,5 Watt.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΦΙΛΜ, ΜΟΡΦΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓ. ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ