ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ.

PRO LÉKAŘSTVÍ 39 FÜR DIE MEDIZIN 44 FOR MEDICINE 10 PARA MEDICINA 59 LÄÄKETIEDETTÄ VARTEN 3 POUR LA MÉDECINE 30 GYÓGYSZERHEZ 1 PER LA MEDICINA 7 MEDICINAI 3 MEDICĪNAI 1 VOOR MEDICIJN 9 DLA MEDYCYNY 1 ZA MEDICINO 50

Αποστειρωμένη λακτόζη σε σκόνη με την ονομασία…

Αποστειρωμένη λακτόζη σε σκόνη με την ονομασία «NF Lactose Monohydrate Impalpable 312» και αριθμό CAS 64044-51-5.

Η λακτόζη παράγεται μόνο για βιομηχανική χρήση και όχι για ανθρώπινη κατανάλωση, αφού αποστειρώνεται με την χρήση ακτινοβολίας γάμμα.

Το προϊόν χρησιμοποιείται για επικύρωση μεθόδου παραγωγής (media fills), δηλαδή για την αποστείρωση του εξοπλισμού πριν την έναρξη της παραγωγής φαρμάκων -αντιβιοτικών.

Το προϊόν συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια των 20 Kg, σε δύο αποστειρωμένα δοχεία από αλουμίνιο των 10 Kg το καθένα.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΑΚΤΟΖΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Σετ μεταλλικών εργαλείων σε σχήμα Π που χρησιμοποιούνται…

Σετ μεταλλικών εργαλείων σε σχήμα Π που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική χειρουργική, συσκευασμένα σε ειδικό κουτί.

Τα εργαλεία χρησιμοποιούνται διάνοιξη τρύπας στην άνω σιαγώνα, με σκοπό την ανύψωση της ρινικής κοιλότητας ώστε να μπορέσουν να στερεωθούν εμφυτεύματα που έχουν μήκος μεγαλύτερο από το ύψος του οστού της σιαγωνας.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Σετ εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική…

Σετ εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική χειρουργική, συσκευασμένα σε ειδικό κουτί.

Τα εργαλεία χρησιμοποιούνται στην διάνοιξη τρύπας στην άνω σιαγώνα, με σκοπό την ανύψωση της ρινικής κοιλότητας ώστε να μπορέσουν να στερεωθούν εμφυτεύματα που έχουν μήκος μεγαλύτερο από το ύψος του οστού της σιαγώνας.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Σετ μεταλλικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται…

Σετ μεταλλικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική χειρουργική, συσκευασμένα σε ειδικό κουτί.

Τα εργαλεία χρησιμοποιούνται στην διαδικασία ανύψωση της ρινικής κοιλότητας ώστε να μπορέσουν να στερεωθούν εμφυτεύματα που έχουν μήκος μεγαλύτερο από το ύψος του οστού.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ