ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ.

ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО 329 UPRAVENO PRO DROBNÝ PRODEJ 2242 I PAKNINGER TIL DETAILSALG 440 IN AUFMACH. FÜR DEN EINZELVERKAUF 2152 PUT UP FOR RETAIL SALE 4857 ACONDICIO. A LA VENTA AL POR MENOR 833 JAEKAUBANDUSVORMIS 1 VÄHITTÄISMYYNTIMUODOSSA 253 CONDITIONNÉ POUR VENTE AU DÉTAIL 4000 PAKIRANI ZA POJEDINAČNU PRODAJU 42 KISKERESKEDELMI FORGALOMBA KISZ. 164 CONDIZ. PER LA VENDITA AL MINUTO 337 SUPAKUOTI MAŽMENINEI PREKYBAI 126 IZLIKTS MAZUMTIRDZNIECĪBAI 138 OPGEMAAKT VOOR VERK. IN HET KLEIN 4476 PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 1737 PARA VENDA A RETALHO 249 COND. PT. VÂNZAREA CU AMĂNUNTUL 151 DODANÝ NA PREDAJ V MALOM 964 V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO 652 I DETALJHANDELSFÖRPACKNING 3056

Ρύζι αποφλοιωμένο καστανού χρώματος σε μεσαίους…

Ρύζι αποφλοιωμένο καστανού χρώματος σε μεσαίους κόκκους. Συσκευάζεται σε σακουλάκια των 750 γραμμαρίων. Το δείγμα ήταν αρνητικό στη δοκιμασία parboiled.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΣ

Ρύζι πλήρως λευκασμένο, λευκού χρώματος σε…

Ρύζι πλήρως λευκασμένο, λευκού χρώματος σε κόκκους μακρούς των οποίων ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3.

Συσκευάζεται σε σακουλάκια των 750 γραμμαρίων. Δεν πρόκειται για αρωματική ποικιλία ρυζιού. Το δείγμα ήταν αρνητικό στη δοκιμασία parboiled.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

Ρύζι αποφλοιωμένο καστανού χρώματος σε κόκκους…

Ρύζι αποφλοιωμένο καστανού χρώματος σε κόκκους μακρούς των οποίων ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3.

Συσκευάζεται σε σακουλάκια των 750 γραμμαρίων. Το δείγμα ήταν αρνητικό στη δοκιμασία parboiled.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΣ

Ρύζι πλήρως λευκασμένο λευκού χρώματος σε…

Ρύζι πλήρως λευκασμένο λευκού χρώματος σε μεσαίους κόκκους. Συσκευάζεται σε σακουλάκια των 750 γραμμαρίων. Το δείγμα ήταν αρνητικό στη δοκιμασία parboiled.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ