ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ЗА УПОТРЕБА В ДОМАКИНСТВОТО 21 PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI 137 TIL HUSHOLDNINGSBRUG 8 FÜR DEN HAUSHALT 1283 FOR DOMESTIC USE 313 PARA USO DOMESTICO 30 KOTITALOUSKÄYTTÖÖN 2 POUR USAGE DOMESTIQUE 191 HÁZTARTÁSI CÉLRA 5 PER USO DOMESTICO 22 VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK 281 DO UŻYTKU DOMOWEGO 47 PARA USO DOMESTICO 5 PENTRU UZ CASNIC 1 NA DOMÁCE POUŽITIE 51 ZA GOSPODINJSTVO 13 FÖR HUSHÅLLSBRUK 186

Σύμφωνα με το περιγραφικό φυλλάδιο που παρουσίασε…

Σύμφωνα με το περιγραφικό φυλλάδιο που παρουσίασε ο ενδιαφερόμενος, αλλά και επιπλέον πληροφορίες από το διαδίχτυο, το προϊόν αποτελείται από ένα ψυγείο, μια μπαταρία, ένα σύρμα για σύνδεση του ψυγείου στην παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος της οικίας και δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια 150W, 18V.

Το ψυγείο είναι οικιακού τύπου χωρητικότητας 196 λίτρων και διαθέτει ξεχωριστές πόρτες για το χώρο διατήρησης και το χώρο κατάψυξης.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας η οποία τροφοδοτεί την μπαταρία. Η μπαταρία συνδέεται με το ψυγείο και το τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα για τη λειτουργία του.

Επιπλέον, το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί με την τροφοδοσία του οικιακού ρεύματος και να λειτουργήσει και με το εναλλασσόμενο ρεύμα της οικιακής παροχής.

Το ψυγείο εισάγεται προγεμισμένο με υδροφθοράνθρακες.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΟΥΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ

Γυάλινος σωλήνας που χρησιμοποιείται στην…

Γυάλινος σωλήνας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ηλιακού φούρνου. Ο σωλήνας συλλέγει ηλιακή ενέργεια, η οποία μετατρέπεται σε θερμική.

Αποτελείται από βιοπυριτικό γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής 3,3 x 10-6 ανά Kelvin μεταξύ 0°C και 300°C.

Έχει κυλινδρικό σχήμα και είναι κλειστός στο ένα άκρο. Φέρει διπλό τοίχωμα και είναι κενός μεταξύ των τοιχωμάτων.

Το εσωτερικό τοίχωμα έχει επίστρωση οξειδίου του χαλκού και αλουμινίου. Ο δακτυλιοειδής χώρος μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής πλευράς του σωλήνα εκκενώνεται ώστε να εξαλειφθεί η απώλεια θερμότητας.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, η κατασκευή και η αρχή λειτουργίας του είναι παρόμοια με τις φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό.

Ο γυάλινος σωλήνας προορίζεται να τοποθετηθεί σε μεταλλική βάση ανάμεσα σε δύο καθρέφτες.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ ΓΥΑΛΙ