ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.

Μεταλλικά μέρη τα οποία συναρμολογούμενα…

Μεταλλικά μέρη τα οποία συναρμολογούμενα δημιουργούν τους μεταλλικούς πυλώνες στους οποίους εγκαθίστανται οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ