ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.

KE SMONTOVÁNÍ (SESTAVENÍ) 21 TIL SAMLING 2 ZUM ZUSAMMENBAUEN 162 FOR ASSEMBLING 49 PARA ENSAMBLAR 2 KOKOONPANOA VARTEN 1 POUR ASSEMBLER 20 ÖSSZESZERELÉSHEZ 28 PER ASSEMBLARE 5 MONTĒŠANAI 2 VOOR HET MONTEREN 52 DO SKŁADANIA 9 PARA MONTAGEM 9 PENTRU ASAMBLARE 1 NA MONTÁŽ 64 ZA SESTAVLJANJE 1 FÖR SAMMANSÄTTNING 4

Μεταλλικά μέρη τα οποία συναρμολογούμενα…

Μεταλλικά μέρη τα οποία συναρμολογούμενα δημιουργούν τους μεταλλικούς πυλώνες στους οποίους εγκαθίστανται οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ