ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

ЗА ОПАКОВКА НА СТОКИ 8 PRO BALENÍ ZBOŽÍ 31 FOR PACKAGING GOODS 188 PARA EMBALAJE DE MERCANCIAS 11 TAVAROIDEN PAKKAAMISTA VARTEN 3 POUR L'EMBALLAGE DE MARCHANDISES 91 ZA PAKIRANJE ROBE 2 ÁRUCSOMAGOLÁSHOZ 1 PER IMBALLAGGIO MERCI 14 VOOR VERPAKKING VAN GOEDEREN 41 DO PAKOWANIA TOWARÓW 52 PENTRU AMBALAREA MĂRFURILOR 1 NA BALENIE TOVARU 9 ZA PAKIRANJE BLAGA 33 FÖR EMBALLERING AV VAROR 5

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ…

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ "ΔΕΣΙΜΑΤΩΝ" ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΑΖΊ ΜΕ 2 ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΟΥΡΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΩΜΟ, ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΔΕΛΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ