ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ.

ZAŘÍZENÍ PRO REPRODUKCI ZVUKU 86 LEDNINGSFRI 17 DIKTIERGERÄT 1360 REPRODUCTOR DE SONIDO 15 JOHDOTON 1 RIPRODUTTORI DI SUONI 7 SKAŅAS ATSKAŅOŠANAS APARĀTI 2 ODTWARZACZE DŹWIĘKU 74 REPRODUTOR DE SOM 5 ZVUKOVÉ REPRODUKČNÉ ZARIADENIE 9 BREZVRVIČEN 2

Βραχίονας κεφαλής του ηλεκτρόφωνου (record…

Βραχίονας κεφαλής του ηλεκτρόφωνου (record player). Το προϊόν χρησιμοποιείται για να κατευθύνει την ακίδα του ηλεκτρόφωνου στο δίσκο, καθώς αυτός περιστρέφεται, ώστε να αναπαράγεται ο ήχος χωρίς διακοπή.

Στην συσκευασία δεν περιλαμβάνεται η ακίδα.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ