ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

PRO CHIRURGICKÉ POUŽITÍ 35 ZU CHIRURGISCHEN ZWECKEN 67 FOR SURGICAL USE 61 PARA USO QUIRURGICO 31 KIRURGISEEN KÄYTTÖÖN 2 POUR USAGE CHIRURGICAL 24 SEBÉSZETI CÉLRA 4 PER USO CHIRURGICO 10 VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK 701 DO UŻYTKU CHIRURGICZNEGO 2 PENTRU UZ CHIRURGICAL 1 NA CHIRURGICKÉ POUŽITIE 203 ZA KIRURŠKO UPORABO 9 FÖR KIRURGISKT BRUK 9

Αποστειρωμένο διάλυμα Trypan Blue 0.06% w/v…

Αποστειρωμένο διάλυμα Trypan Blue 0.06% w/v (CAS 72-57-1), σε συνδυασμό με χλωριούχο νάτριο 0.85% w/v και ισοτονική βάση.

Αποτελεί χρωστική ουσία και χρησιμοποιείται ως βοηθητικός παράγοντας χρωματισμού κατά τη διάρκεια οφθαλμικής χειρουργικής στο υαλώδες σώμα και στον αμφιβληστροειδή του ματιού και συγκεκριμένα στην εγχείριση καταράχτη.

Διευκολύνει την οπτικοποίηση και απομάκρυνση των ιστών και μειώνει τον κίνδυνο βλάβης του αμφιβληστροειδούς.

Προσφέρεται σε γυάλινο φιαλίδιο του 1ml συσκευασμένο σε κουτί.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΠΛΕ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΑΤΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΣΕΩΝ

Διαυγές, ισοτονικό, αποστειρωμένο, μη φλεγμονώδες…

Διαυγές, ισοτονικό, αποστειρωμένο, μη φλεγμονώδες και μη πυρετογόνο ιξωδοελαστικό διάλυμα το οποίο περιέχει υψηλού μοριακού βάρους, υψηλής καθαρότητας υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνης 2% (CAS 9004-65-3).

Το προϊόν ενδείκνυται ως χειρουργικό βοήθημα κατά τη διάρκεια χειρουργικών διαδικασιών στον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού.

Χρησιμοποιείται κατά την αφαίρεση του φακού και κατά την εισαγωγή των ενδοοφθαλμικών φακών. Διατηρεί το βάθος του πρόσθιου θαλάμου κατά την διάρκεια ολόκληρης της χειρουργικής διαδικασίας και επιτρέπει μεγαλύτερη λειτουργική ακρίβεια χωρίς τον κίνδυνο καταστροφής του ενδοθηλίου του κερατοειδούς ή άλλων ενδοφθάλμιων ιστών.

Προσφέρεται σε προγεμισμένες σύριγγες από γυαλί των 2ml συσκευασμένες σε κουτί.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΥΑΛΙ ΜΑΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΣΕΩΝ

Υδατικό αποστειρωμένο διάλυμα Brilliant Blue…

Υδατικό αποστειρωμένο διάλυμα Brilliant Blue G (CAS 6104-58-1), με συγκέντρωση 0,05% w/v. Το προϊόν χρησιμοποιείται ως βοηθητικός παράγοντας χρωματισμού της εσωτερικής περιοριστικής μεμβράνης κατά τη διάρκεια οφθαλμικής χειρουργικής επέμβασης της ώχρας κηλίδας και της αμφιβληστροειδούς μεμβράνης.

Διευκολύνει την οπτικοποίηση της εσωτερικής περιοριστικής μεμβράνης διευκολύνοντας την αφαίρεση του ιστού, μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης του αμφιβληστροειδούς.

Προσφέρεται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο του 1ml συσκευασμένο σε κουτί.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΠΛΕ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΑΤΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΣΕΩΝ

Προϊόν σε υγρή μορφή, σε πλαστικό δοχείο…

Προϊόν σε υγρή μορφή, σε πλαστικό δοχείο των 120ml, 500ml, 1000ml και 5000ml το οποίο περικλείεται σε χάρτινο κουτί, συσκευασμένο για τη λιανική πώληση.

Περιέχει την δραστική ουσία povidone-iodine (PVP-iodine) 7.5% w/v και τα ακόλουθα μη δραστικά συστατικά: θειικό αμμώνιο εννεϋλοφαινόλη αιθέρα, λαυρικό διαιθανολαμίδιο, αιθοξυλιωμένη λανολίνη 50%, υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, υδροξείδιο του νατρίου και καθαρισμένο νερό.

Το προϊόν ενδείκνυται για χρήση ως αντισηπτικό καθαριστικό, για τον προεγχειρητικό καθαρισμό από χειρουργούς και το προσωπικό και για την προεγχειρητική προετοιμασία του δέρματος του ασθενούς.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΡΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ