ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ.

Το προϊόν είναι συσκευή η οποία χρησιμοποιείται…

Το προϊόν είναι συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για τη λήψη ωαρίων με σκοπό την τεχνητή γονιμοποίηση.

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από γυναικολόγους στο χειρουργείο.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΕΣ