ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ.

ИМПРЕГНИРАН 3 IMPREGNOVANÉ 43 IMPRÆGNERET 1 GETRÄNKT 303 IMPREGNATED 130 IMPREGNADO 47 KYLLÄSTETTY 5 IMPRÉGNÉ 118 IMPREGNIRAN 5 IMPREGNÁLT 11 IMPREGNATO 25 IMPREGNUOTI 1 GEÏMPREGNEERD 174 IMPREGNOWANY 53 IMPREGNADO 7 IMPREGNAT 15 IMPREGNOVANÝ 12 IMPREGNIRAN 14 IMPREGNERAD 8

Το προϊόν είναι συσκευή η οποία χρησιμοποιείται…

Το προϊόν είναι συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για τη λήψη ωαρίων με σκοπό την τεχνητή γονιμοποίηση.

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από γυναικολόγους στο χειρουργείο.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΕΣ