ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.

РАЗТВОРИТЕЛИ 3 ROZPOUŠTĚDLA 25 OPLØSNINGSMIDLER 1 LÖSUNGSMITTEL 397 SOLVENTS 66 DISOLVENTE 52 LIUOTIN 8 SOLVANT 228 OTAPALA 2 OLDÓSZEREK 9 SOLVENTI 41 ŠĶĪDINĀTĀJS 1 OPLOSMIDDELEN 12 ROZPUSZCZALNIKI 21 SOLVENŢI 12 ROZPÚŠŤADLÁ 14 TOPILA 6 LÖSNINGSMEDEL 12

Μείγμα σε υγρή μορφή, αποτελούμενο από αιθυλική…

Μείγμα σε υγρή μορφή, αποτελούμενο από αιθυλική αλκοόλη 60%, ισοπροπυλική αλκοόλη 20% και οξικό αιθυλεστέρα 20%.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως διαλυτικό και αραιωτικό μελανιών φλεξογραφίας και ως βοηθητικό εκτύπωσης στις βιομηχανίες εκτύπωσης εύκαμπτων συσκευασιών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΕΛΑΝΙΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

Διαυγές υγρό από πετρέλαιο το οποίο αποστάζει…

Διαυγές υγρό από πετρέλαιο το οποίο αποστάζει κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210°C και περισσότερο του 65°C στους 250°C.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΜΙΞΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ