ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.

ТОПЛООБМЕННИК 1 VÝMĚNÍKY TEPLA 45 VARMEUDVEKSLERE 1 WÄRMEAUSTAUSCHER 135 HEAT EXCHANGE UNITS 28 INTERCAMBIADOR DE CALOR 4 LÄMMÖNSIIRRIN 1 ÉCHANGEUR DE CHALEUR 20 IZMJENJIVAČI TOPLINE 1 HŐCSERÉLŐ KÉSZÜLÉK 2 SCAMBIATORI DI CALORE 19 WARMTEWISSELAARS 30 WYMIENNIKI CIEPŁA 13 VÝMENNÍKY TEPLA 12 IZMENJALNIKI TOPLOTE 2 VÄRMEVÄXLARE 8

Φορητό κλιματιστικό εσωτερικού χώρου σε ενιαία…

Φορητό κλιματιστικό εσωτερικού χώρου σε ενιαία μονάδα το οποίο αποτελείται από, έναν πίνακα ελέγχου, μία ρυθμιζόμενη έξοδο αέρα, δύο λαβές, τέσσερις τροχούς, ένα φίλτρο αέρα, μίαν έξοδο αέρα για την ανταλλαγή θερμότητας (heat exchange) και δύο εισόδους αέρα που αποτελούν τον εξατμιστήρα (evaporator) και τον συμπυκνωτή (condenser), μίαν έξοδο εκκένωσης νερού και καλώδιο τροφοδοσίας.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και με τη χρήση τηλεχειριστηρίου. Το κλιματιστικό διαθέτει τέσσερις λειτουργείες δηλαδή ψύξης, αφύγρανσης, ανεμιστήρα και θέρμανσης.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής, αυτή περιλαμβάνει ψυκτική διάταξη και είναι προγεμισμένη με υδροφθοράνθρακες (HFCs), συγκεκριμένα με το ψυκτικό αέριο R-410A.

Η συσκευή είναι τοποθετημένη σε τέσσερις τροχούς για ευκολία στην κινητικότητα και διαθέτει δύο χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΒΗ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΡΟΔΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΞΗΣ

Φορητό κλιματιστικό εσωτερικού χώρου σε ενιαία…

Φορητό κλιματιστικό εσωτερικού χώρου σε ενιαία μονάδα που αποτελείται από έναν πίνακα ελέγχου, μία ρυθμιζόμενη έξοδο αέρα, δύο λαβές, τέσσερις τροχούς, ένα φίλτρο αέρα, μίαν έξοδο αέρα για την ανταλλαγή θερμότητας (heat exchange) και δύο εισόδους αέρα που αποτελούν τον εξατμιστήρα (evaporator) και τον συμπυκνωτή (condenser), δύο εξόδους εκκένωσης νερού και καλώδιο τροφοδοσίας.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και με την χρήση τηλεχειριστηρίου. Το κλιματιστικό διαθέτει τρείς λειτουργείες, δηλαδή ψύξης, αφύγρανσης και ανεμιστήρα.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής, αυτή περιλαμβάνει ψυκτική διάταξη και είναι προγεμισμένη με υδροφθοράνθρακες (HFCs), συγκεκριμένα με το ψυκτικό αέριο R-410A.

Η συσκευή είναι τοποθετημένη σε τέσσερις τροχούς για ευκολία στην κινητικότητα και διαθέτει δύο χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΒΗ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΡΟΔΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΞΗΣ

Φορητό κλιματιστικό εσωτερικού χώρου σε ενιαία…

Φορητό κλιματιστικό εσωτερικού χώρου σε ενιαία μονάδα που αποτελείται από έναν πίνακα ελέγχου, μία ρυθμιζόμενη έξοδο αέρα, δύο λαβές, τέσσερις τροχούς, ένα φίλτρο αέρα, μίαν έξοδο αέρα για την ανταλλαγή θερμότητας (heat exchange) και δύο εισόδους αέρα που αποτελούν τον εξατμιστήρα (evaporator) και τον συμπυκνωτή (condenser), δύο εξόδους εκκένωσης νερού και καλώδια τροφοδοσίας.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και με την χρήση τηλεχειριστηρίου. Το κλιματιστικό διαθέτει τέσσερις λειτουργείες, δηλαδή ψύξης, αφύγρανσης, ανεμιστήρα και θέρμανσης.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής, αυτή περιλαμβάνει ψυκτική διάταξη και είναι προγεμισμένη με υδροφθοράνθρακες (HFCs), συγκεκριμένα με το ψυκτικό αέριο R-410A.

Η συσκευή είναι τοποθετημένη σε τέσσερις τροχούς για ευκολία στην κινητικότητα και διαθέτει δύο χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΒΗ ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΡΟΔΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΞΗΣ

Το προϊόν είναι εργαστηριακή συσκευή (μικρή…

Το προϊόν είναι εργαστηριακή συσκευή (μικρή κλίβανος) η οποία χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και ανάπτυξη ανθρωπίνων εμβρύων.

Διαθέτει μονάδα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας και μονάδα παροχής αερίου μείγματος CO2,/O2/N2 ώστε να διατηρείται το επιθυμητό περιβάλλον για την ανάπτυξη.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΖΩΤΟ