ΔΟΝΤΙΑ.

ZUBY 10 ZAHN 467 TEETH 19 HAMMAS 2 DENT 78 FOGAK 4 DENTI 5 TANDEN 69 ZĘBY 5 DENTE 1 DINTE 1 ZUBY 4

Το προϊόν αποτελείται από ένα σύνολο οδοντιατρικών…

δοντια; για οδοντιατρικη

Το προϊόν αποτελείται από ένα σύνολο οδοντιατρικών εργαλείων. Τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή εμφυτευμάτων των οστών στη στοματική κοιλότητα.

Η κατασκευή των εργαλείων επιτρέπει την εύκολη διείσδηση μέσα στα οστά ώστε να τοποθετηθεί το εμφύτευμα και συντείνει στην εύκολη σταθεροποίηση των μεμβράνων στη στοματική κοιλότητα.

Τα εργαλεία είναι συσκευασμένα σε ειδικό πλαστικό κουτί. Το σύνολο αποτελείται, μεταξύ άλλων, από χειρολαβή, οδηγούς και ειδικό χιτώνιο.

Οι βίδες και τα καρφιά δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο αυτό.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ