ΕΛΑΙΑ ΕΛΑΦΡΑ.

ЛЕКИ МАСЛА 1 BENZINY 11 LEICHTÖL 58 LIGHT OILS 5 ACEITE LIGERO 15 KERGÕLID 1 KEVYT ÖLJY 6 HUILE LÉGÈRE 22 LAKA ULJA 1 KÖNNYŰPÁRLATOK 4 LICHTE OLIËN 12 OLEJE LEKKIE 28 ĽAHKÉ OLEJE 8 LAHKA OLJA 1 LÄTTOLJA 4

Προϊόν σε υγρή μορφή που αποτελείται από…

Προϊόν σε υγρή μορφή που αποτελείται από ισοπαραφίνες. Το προϊόν αυτό αποστάζει από τους 187°C μέχρι τους 213°C και έχει σημείο ανάφλεξης 60°C υπολογισμένο με τη μέθοδο ASTM D93.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΑΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΟΡΥΚΤΟ ΕΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Προϊόν σε υγρή μορφή που αποτελείται από…

Προϊόν σε υγρή μορφή που αποτελείται από παραφίνες (αλκάνια) C10-12 και ναφθένια (κυκλοαλκάνια).

Το προϊόν αυτό αποστάζει από τους 188°C μέχρι τους 209°C και έχει σημείο ανάφλεξης 66°C υπολογισμένο με τη μέθοδο ASTM D93.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΛΑΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΟΡΥΚΤΟ ΕΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ