ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ.

LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ 13 MEDICINSK UDSTYR 2 MEDIZINISCHES GERÄT 213 MEDICAL EQUIPMENT 333 EQUIPO MEDICO 8 LÄÄKINTÄLAITE 4 MATÉRIEL MÉDICAL 61 ATTREZZATURA MEDICA 7 MEDICININĖ ĮRANGA 2 MEDICĪNISKĀS IEKĀRTAS 2 MEDISCHE APPARATUUR 56 SPRZĘT MEDYCZNY 8 EQUIPAMENTO MEDICO 11 ECHIPAMENT MEDICAL 7 LEKÁRSKE ZARIADENIE 6 MEDICINSKA OPREMA 39 MEDICINSK UTRUSTNING 12

Είδος με υην ονομασία "κολποδιαστολέας".…

Είδος με υην ονομασία "κολποδιαστολέας". Είναι κατασκευασμένο από μη τοξικό, μη πυρογενές υλικό.

Χρησιμοποιείται από το γυναικολόγο κατά την εξέταση της μήτρας για να διαστέλλει τα τοιχώματα του κόλπου, ώστε να μπορέσει ο γιατρός να δει την είσοδο της μήτρας και να την εξετάσει.

Φέρει στο πλάι πλαστική βίδα διαφορετικού χρώματος, η οποία το καθορίζει ως προς το μέγεθος του.

Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν πιστοποιημένο με CE.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ