ΖΥΓΑΠΙΕΣ.

УРЕДИ ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ 1 VÁHY 8 VÆGTE 1 WEIGHING MACHINERY 13 APARATO PARA PESAR 4 PUNNITUSLAITE 1 APPAREIL DE PESAGE 14 MÉRLEGEK 1 APPARECCHI PER PESARE 8 WEEGTOESTELLEN 38 WAGI 25 VÅG 3

Χειροκίνητο ανυψωτικό τροχοφόρο φορείο το…

χειροκινητοσ; για μεταφορα εμπορευματων; ζυγαπιεσ; με συσκευη…

Χειροκίνητο ανυψωτικό τροχοφόρο φορείο το οποίο μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 2000 Kg. Περιλαμβάνει μηχανισμό ζύγισης μη ενσωματωμένο στη βάση του.

Σε ορισμένες εκδόσεις του είδους περιλαμβάνεται και εκτυπωτής ο οποίος τυπώνει πληροφορίες για το βάρος του φορτίου.

Το τροχοφόρο φορείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την στοιβασία των φορτίων αλλά μόνο στη μεταφορά και ζύγιση τους.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΖΥΓΑΠΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΦΟΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ