ΘΕΙΙΚΑ.

СУЛФАТИ 2 SÍRANY 8 SULFATER 1 SULFAT 53 SULFATES 9 SULFATO 7 SULFAATTI 5 SULFATE 25 SULFATEN 14 SULFATO 3 SÍRANY 2 SULFATI 3 SULFAT 3

Free flowing white powder containing more…

Free flowing white powder containing more than 99,2% by weight of anhydrous disodium sulphate, obtained only by mechanical collection of thenardite (anhydrous disodium sulphate) formed naturally in the open air on the surface of mirabilite (disodium sulphate decahydrate) which crystallised from natural lake brine due to low temperature in winter.

Prior to packing, the product is passed through a sieve with an aperture of 0,65mm.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΘΕΙΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΑΤΡΙΟ

Οργανική χημική ουσία, θειική χονδροϊτίνη,…

Οργανική χημική ουσία, θειική χονδροϊτίνη, που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων. Εισάγεται σε μορφή λευκής σκόνης. CAS Νο: 9007-28-7

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΣΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΘΕΙΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΑ