ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ.

KARBURÁTORY 3 VERGASER 6 CARBURETTORS 1 CARBURATEUR 3 KARBURÁTOR 1 FÖRGASARE 2

Χημικό προϊόν υπό τη μορφή σπρέι, καθαρού…

Χημικό προϊόν υπό τη μορφή σπρέι, καθαρού βάρους 340 γρ, με την ακόλουθη σύνθεση: 2-προπανόνη 73,5%, ξυλόλιο 9,6%, βουτανόνη 0,5%, διακετονο-αλκοόλη 4,5%, μεθανόλη 3,2%, Ultrazol 9522 C Polyetheramine 0,5% και διοξείδιο του άνθρακα 8,2%.

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως καθαριστικό για το καρμπυρατέρ και το τσοκ του αυτοκινήτου.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ

Μεσαίο λάδι πετρελαίου, σε πλαστική φιάλη…

Μεσαίο λάδι πετρελαίου, σε πλαστική φιάλη των 354 ml, με την ακόλουθη σύνθεση: κηροζίνη πετρελαίου 98,0015%, ξυλόλιο 0,5995%, αιθυλοβενζόλιο 0,1998%, διαλύτης νάφθα πετρελαίου 0,2998% και ναφθαλίνιο 0,0999%.

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του καρμπυρατέρ των αυτοκινήτων.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΑΡΜΠΙΡΑΤΕΡ