ΚΕΡΑΙΑ.

АНТЕНИ 6 ANTÉNY 64 ANTENNER 6 ANTENNE 694 AERIALS 98 ANTENA 16 ANTENNI 16 ANTENNE 231 ANTENNÁK 54 ANTENNE 8 ANTENOS 3 ANTENAS 11 ANTENNES 159 ANTENY 112 ANTENE 11 ANTÉNY 19 ANTENE 3 ANTENN 55

Το προϊόν αποτελεί ένα επίγειο δορυφορικό…

Το προϊόν αποτελεί ένα επίγειο δορυφορικό σύστημα έρευνας και διάσωσης, για τη δημιουργία επίγειου δορυφορικού σταθμού MEOLUT (Medium Earth Orbit Local User Terminal).

Ο σταθμός αυτός αναμεταδίδει σήματα κινδύνου, τα οποία θα λαμβάνονται από τους δορυφόρους Galileo και θα βοηθούν στην διάσωση ατόμων.

Το προϊόν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία–δέκτες για την λήψη δορυφορικών σημάτων και την μετάδοση τους σε μονάδες επεξεργασίας.

Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία των παραμέτρων και η πληροφόρηση μεταδίδεται μέσω του τερματικού MEOLUT.

Για την πιο πάνω διαδικασία και την επιτήρηση των λειτουργιών του, το τερματικό είναι εφοδιασμένο με εξοπλισμό παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και με μονάδες λογισμικού.

Επίσης, όλα τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε οθόνες. Το προϊόν αποτελεί σύνολο προϊόντων που είναι απαραίτητα για την δημιουργία του εν λόγω συστήματος όπως, σχάρες συναρμολόγησης, αντένα, σταθμό εργασίας, σετ ανταλλακτικών, υλικό εγκατάστασης, εξάρτηση ραδιοθαλάμου και διάφορα άλλα υλικά.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ

Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης χωρίς συσκευή απεικόνισης,…

ψηφιακο; αποκωδικοποιητεσ; χωρισ οθονη; δεκτεσ τηλεορασησ; κεραια;…

Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης χωρίς συσκευή απεικόνισης, ο οποίος λαμβάνει τηλεοπτικά σήματα μέσω κεραίας.

Παρέχει δυνατότητα λήψης δεδομένων από USB και δυνατότητα εγγραφής τηλεοπτικού προγράμματος πάνω στο USB.

Εισάγεται με ένα καλώδιο σύνδεσης με την τηλεόραση και τηλεχειριστήριο με μπαταρίες. Δεν έχει δική του μονάδα εγγραφής όπως π.χ. ενσωματωμένο σκληρό δίσκο, ούτε ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem).

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑ ΜΟΝΤΕΜ ΔΕΚΤΕΣ ΒΙΝΤΕΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ