ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ.

ZUBEREITETES WACHS 1 PREPARED WAXES 10 CERA PREPARADA 1 CIRE PRÉPARÉE 15 CERE PREPARATE 31 WOSKI PREPAROWANE 4 PRIPRAVENÉ VOSKY 1

Προϊόν υπό τη μορφή λευκής σκόνης, με κηρώδη…

Προϊόν υπό τη μορφή λευκής σκόνης, με κηρώδη υφή. Το προϊόν είναι απεσταγμένο μονογλυκερίδιο, που παράγεται από εστεροποίηση της γλυκερίνης με υδρογονωμένο φοινικέλαιο.

Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων ως γαλακτοματοποιητής.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΕΝΟΣ ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ