ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ.

ZÁŽEHOVÉ MOTORY 17 OTTOMOTOR 41 SPARK-IGNITION ENGINES 157 MOTOR DE ENCENDIDO POR CHISPA 2 KIPINÄSYTYTYSMOOTTORI 1 MOTEUR À ALLUMAGE PAR ÉTINCELLE 21 SZIKRAGYÚJTÁSOS MOTOR 1 MOTORI AD ACCENSIONE ELETTRICA 14 MOTOREN MET VONKONTSTEKING 80 SILNIKI O ZAPŁONIE ISKROWYM 39 MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE 1 MOTORJI NA VŽIG S SVEČKO 19 MOTOR MED GNISTTÄNDNING 49

Τρίκυκλο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσεως…

Τρίκυκλο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσεως από 196 μέχρι 224κ.ε ανάλογα με την έκδοση. Αποτελείται από δύο μικρής διαμέτρου τροχούς στον πίσω άξονα και ένα μεγάλης διαμέτρου τροχό στο μπροστά μέρος, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τιμόνι τύπου μοτοσυκλέτας.

Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του οχήματος. Το όχημα δεν διαθέτει διαφορικό και ούτε σύστημα διεύθυνσης αυτοκινήτων.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΤΙΜΟΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Μηχανοκίνητο όχημα μεταφοράς προσώπων εφοδιασμένο…

Μηχανοκίνητο όχημα μεταφοράς προσώπων εφοδιασμένο με βενζινοκινητήρα 1998 c.c. Έχει κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων και όπισθεν. Το όχημα έχει εγγραφεί το 2011.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Τρίτροχο όχημα με μορφή μοτοσυκλέτας. Στο…

Τρίτροχο όχημα με μορφή μοτοσυκλέτας. Στο πίσω μέρος έχει μόνιμα τοποθετημένη καρότσα για τη μεταφορά φορτίου.

Το όχημα έχει βάρος 309 Kg, κινείται με βενζίνη και έχει κινητήρα με κυλινδρισμό 196,98 cc. Διαθέτει πισινή ταχύτητα και διαφορικό.

Αριθμός Αναφοράς της ΔΔΠ:
CY010/2014.
Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ