ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ.

BÍLÉ VÍNO 3 WEISSWEIN 53 WHITE WINE 14 VINO BLANCO 15 VALKOVIINI 2 VIN BLANC 58 VINO BIANCO 28 WITTE WIJN 5 WINA BIAŁE 4 VINHO BRANCO 2 BIELE VÍNO 2

Ημίξηρο, λευκό, μη αφρώδες κρασί της ποικιλίας…

Ημίξηρο, λευκό, μη αφρώδες κρασί της ποικιλίας Sauvignon Blanc, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 13,12%.

Το κρασί παράγεται στη Νότιο Αφρική και αποτελεί κρασί προέλευσης Western Cape. Προσφέρεται εμφιαλωμένο σε γυάλινο μπουκάλι των 750ml.

Στην ετικέτα αναγράφεται το οινοποιείο «Two Oceans», η ποικιλία «Sauvignon Blanc», η χρονιά της εσοδείας «2015» και η προέλευση του κρασιού «wine of origin Western Cape».

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΥΑΛΙ ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ

Λευκό, μη αφρώδες κρασί της ποικιλίας 50%…

Λευκό, μη αφρώδες κρασί της ποικιλίας 50% Sauvignon Blanc, 30% Semillion, 20% Colombar, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 11,5%.

Το κρασί παράγεται στη Νότιο Αφρική και αποτελεί κρασί προέλευσης Western Cape. Προσφέρεται εμφιαλωμένο σε γυάλινο μπουκάλι των 750ml.

Στην ετικέτα αναγράφεται το οινοποιείο «Graca», το είδος «white wine» και η καταγωγή του κρασιού «product of South Africa».

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΥΑΛΙ ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ

Ξηρό, λευκό, μη αφρώδες κρασί της ποικιλίας…

Ξηρό, λευκό, μη αφρώδες κρασί της ποικιλίας Chardonnay, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 13,1%. Το κρασί παράγεται στη Νότιο Αφρική και αποτελεί κρασί προέλευσης Western Cape.

Προσφέρεται εμφιαλωμένο σε γυάλινο μπουκάλι των 750ml. Στην ετικέτα αναγράφεται το οινοποιείο «Two Oceans», η ποικιλία «Chardonnay», η χρονιά της εσοδείας «2017» και η προέλευση του κρασιού «wine of origin Western Cape».

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΚΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΓΥΑΛΙ ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ