ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.

НЕФТЕНИ МАСЛА 4 MINERÁLNÍ OLEJE (PETROLEUM OILS) 59 JORDOLIE 2 ERDÖL 52 PETROLEUM OILS 32 ACEITE DE PETROLEO 28 NAFTAÕLID 1 HUILE DE PÉTROLE 40 NAFTNA ULJA 5 OLI DI PETROLIO 11 NAFTOS ALYVOS 1 PETROLEUMOLIE 5 OLEJE ROPY NAFTOWEJ 75 ULEIURI DE PETROL 1 ROPNÉ OLEJE 83 NAFTNA OLJA 12 OLJA ERHÅLLEN UR PETROLEUM 7

Διαυγές υγρό από πετρέλαιο το οποίο αποστάζει…

Διαυγές υγρό από πετρέλαιο το οποίο αποστάζει κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210°C και περισσότερο του 65°C στους 250°C.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΜΙΞΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Προϊόν σε υγρή μορφή, χρώματος κίτρινου το…

Προϊόν σε υγρή μορφή, χρώματος κίτρινου το οποίο αποστάζει κατ΄όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250°C με τη μέθοδο ASTM D86.

Σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερόμενου, το προϊόν προορίζεται για χρήση σε γεωργικά μηχανήματα.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΛΑΙΑ ΒΑΡΙΑ

Διαφανές υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου, το…

Διαφανές υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου, το οποίο προσφέρεται για χρήση σε λάμπες πετρελαίου. Σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που παρουσίασε ο ενδιαφερόμενος, το προϊόν αποτελείται από μείγμα κανονικών υδρογονανθράκων, με αλυσίδα ανθράκων C10-C13 και το ποσοστό των αρωματικών υδρογονανθράκων είναι μικρότερο από 2%.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διαφανές υγρό σε συσκευασία ενός λίτρου το…

Διαφανές υγρό σε συσκευασία ενός λίτρου το οποίο προσφέρεται για χρήση ως καύσιμο σε λάμπες πετρελαίου.

Αποτελείται από μείγμα υδρογονανθράκων των κατηγοριών κ-αλκάνια, ισοαλκάνια και κυκλικοί υδρογονάνθρακες, με αλυσίδα ανθράκων C11-C14.

Το ποσοστό των αρωματικών υδρογονανθράκων είναι μικρότερο από 2%

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ