ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.

Διαυγές υγρό από πετρέλαιο το οποίο αποστάζει…

Διαυγές υγρό από πετρέλαιο το οποίο αποστάζει κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90% στους 210°C και περισσότερο του 65°C στους 250°C.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΙΑ ΜΙΞΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Προϊόν σε υγρή μορφή, χρώματος κίτρινου το…

Προϊόν σε υγρή μορφή, χρώματος κίτρινου το οποίο αποστάζει κατ΄όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65% στους 250°C με τη μέθοδο ASTM D86.

Σύμφωνα με δήλωση του ενδιαφερόμενου, το προϊόν προορίζεται για χρήση σε γεωργικά μηχανήματα.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΛΑΙΑ ΒΑΡΙΑ

Διαφανές υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου, το…

Διαφανές υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου, το οποίο προσφέρεται για χρήση σε λάμπες πετρελαίου. Σύμφωνα με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας που παρουσίασε ο ενδιαφερόμενος, το προϊόν αποτελείται από μείγμα κανονικών υδρογονανθράκων, με αλυσίδα ανθράκων C10-C13 και το ποσοστό των αρωματικών υδρογονανθράκων είναι μικρότερο από 2%.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διαφανές υγρό σε συσκευασία ενός λίτρου το…

Διαφανές υγρό σε συσκευασία ενός λίτρου το οποίο προσφέρεται για χρήση ως καύσιμο σε λάμπες πετρελαίου.

Αποτελείται από μείγμα υδρογονανθράκων των κατηγοριών κ-αλκάνια, ισοαλκάνια και κυκλικοί υδρογονάνθρακες, με αλυσίδα ανθράκων C11-C14.

Το ποσοστό των αρωματικών υδρογονανθράκων είναι μικρότερο από 2%

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Μεσαίο λάδι που αποστάζει μεταξύ 199,7°C…

Μεσαίο λάδι που αποστάζει μεταξύ 199,7°C και 230,8°C. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από τον ενδιαφερόμενο, το προϊόν περιέχει αρωματικά συστατικά σε ποσοστό 0,5%.

Χρησιμοποιείται για το άναμμα των καντηλιών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΜΠΑ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Προϊόν σε υγρή μορφή (παραφινέλαιο), το οποίο…

Προϊόν σε υγρή μορφή (παραφινέλαιο), το οποίο αποτελείται από μείγμα υδρογονανθράκων με αλυσίδες που αποτελούνται από 10 έως 13 άτομα άνθρακα.

Χρησιμοποιείται για το άναμμα καντηλιών.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΜΠΑ ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Προϊόν σε υγρή μορφή, το οποίο αποτελείται…

Προϊόν σε υγρή μορφή, το οποίο αποτελείται από μείγμα υδρογονανθράκων. Περιέχει σε ποσοστό 98%, υδρογονάνθρακες με αλυσίδες που αποτελούνται από 14 έως 20 άτομα άνθρακα.

Χρησιμοποιείται για το άναμμα καντηλιών. Είναι συσκευασμένο σε μπουκάλια του ενός λίτρου.

Κωδικός Ονοματολογίας:
Κωδικός Ονοματολογίας.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΛΑΔΙΑ ΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΛΑΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΣΩΤ. ΚΑΥΣΗΣ